onasbox

Pripravované projekty


- 30.4.2011 - lampiónový sprievod ulicami mesta Stropkov spojený so zbierkou na Eko Tábor ObU-SP-OVVS-1/2011/01117-002 (usporiadavateľ: OZ Zveľadujeme Stropkov a Vychodoslovenské ochranárske združenie)


- IV. ročník Ekotábora pre deti zo sociálne slabších rodín - august 2011


- cyklomaratón zo Stropkova do Soľníka- august 2011


- náučný chodník v hornom toku potoka Brusnička, SAŽP (program obnovy dediny) - august 2012

onasbox

Zrealizované projekty


- III. ročník ekotábora 2010 pre deti zo sociálne slabších rodín - júl 2010

program (pdf, 307 kB)


- lampiónový sprievod ulicami mesta Stropkov - apríl 2010


- II. ročník ekotábora 2009 pre deti zo sociálne slabších rodín - júl 2009;   program (pdf, 184 kB)


- I. ročník ekotábora 2008 pre deti zo sociálne slabších rodín - august 2008;   program (pdf, 123 kB)


- Ozelenenie verejného priestoru v obci Soľník, Nadácia SLSP 2007 - október 2007;   záverečná správa (pdf, 184 kB)


- Výsadba zelene na sídlisku v Michalovciach, Nadácia Ekopolis 2006 - september 2006;   záverečná správa (pdf, 401 kB)