onasbox

O násVOZ je Východoslovenské ochranárske združenie založené skupinou mladých absolventov FEE TU Zvolen v roku 2006.


Jedným z hlavným cieľov združenia VOZ je zachovanie biologickej diverzity a obnova prírodných hodnôt na území Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na územie Prešovského a Košického kraja.


Popri tom sa aktívne venuje výchove a vzdelávaniu mladých ľudí (prednášky, letné tábory, školenia, besedy...), ktorých prostredníctvom ekologického a eviromentálneho vzdelávania vedie k vedomiu ochrany životného prostredia.


VOZ sa snaží naplniť svoje poslanie prostredníctvom:


- snahy o presadzovanie ekologického, prírode blízkeho hospodárenia

- morálnej a právnej ochrany členov združenia postihovaných za

onasbox

svoje postoje a činnosti pri plnení cieľov občianskeho združenia


- výskumu bioty pomocou naplnenia ostatných cieľov


- zachovávať, podporovať a realizovať tradičné spôsoby hospodárenia


- realizovať ekologické poľnohospodárstvo


plné znenie stanov (pdf, 53 kB)Referencie